top of page
Screenshot 2022-11-01 at 10.11.49.png

A művészet határtalan. Átlépi a nyelvi, kulturális és politikai akadályokat. Összeköt bennünket, mint egy híd, mint a szívárvány, és emlékeztet bennünket arra, hogy mindannyian kapcsolatban állunk egymással, a termésszettel, az Univerzummal. A kreatív emberi szellem és képzelet képességeit és határtalanságát is bemutatja.

Art is limitless. It transcends linguistic, cultural and political barriers. It connects us like a bridge, like a rainbow, and reminds us that we are all connected to each other, to nature and to the Universe. It also demonstrates the capacity and limitlessness of the creative human spirit and imagination.

bottom of page